Veelgestelde vragen

Paketten

Wij werken met 4 vaste pakketten met elk hun eigen maandtarief en werkzaamheden die voor dit tarief uitgevoerd worden. Bij aanvang van de samenwerking bepalen wij samen welk pakket het beste bij uw situatie past. Pas wanneer uw bedrijf krimpt of groeit, zal uw maandtarief of de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren, in overleg met u naar boven op beneden worden bijgesteld.

Werkzaamheden die niet binnen het overeengekomen pakket vallen, kunnen wij uiteraard voor een meerprijs voor u uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg en dit soort werkzaamheden worden uitsluitend na uw schriftelijke toestemming opgestart, zodat eventuele verrassingen achteraf voorkomen worden.

Zeker, dit hoort standaard bij onze dienstverlening en hiermee onderscheiden wij ons van de concurrent. Juist door onze “op maat rapportages” kunnen wij onze klanten altijd voorzien van een actueel en op maat advies.

Zeker niet, wij hechten juist veel waarde aan een goede relatie met onze klant, en in onze optiek kan je deze relatie uitsluitend opbouwen als je elkaar ook daadwerkelijk persoonlijk kent en elkaar regelmatig spreekt. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij tijdens kantoortijden zowel op locatie als telefonisch voor u bereikbaar.

Ja bij ons kunt u ook terecht voor de verloning van uzelf of uw personeel.

Algemeen

Indien een bedrijf 2 boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 onderstaande eisen, is een bedrijf controleplichtig

  • meer dan 50 medewerkers
  • een netto-omzet hoger dan 12 miljoen euro of
  • een balanstotaal groter dan 6 miljoen euro

Dit betekent dat de jaarrekening van het bedrijf moet worden gecontroleerd door een openbaar accountant. Overige bedrijven mogen hun jaarrekening ook laten samenstellen door een boekhouder van een administratiekantoor.

Over het algemeen heeft een accountant een meer controlerende rol en een boekhouder meer een uitvoerende functie. Toch zijn er in de praktijk ook veel overlappende werkzaamheden en zijn er accountants die uitvoerende taken aanbieden. Voor de zeer complexe vraagstukken, zal een boekhouder een ondernemer echter altijd doorverwijzen naar een accountant. Denk bijvoorbeeld maar aan een overname of een grote benodigde investering waarbij een lening van een bank nodig is. Een boekhouder heeft daarentegen meestal meer kennis in huis over het daadwerkelijk voeren van de boekhouding en over de belastingregels voor kleine en middelgrote ondernemers.

Het contact met een accountant is vaak op vaste momenten in het jaar (bijvoorbeeld eens per kwartaal) en tussendoor eventueel voor advies. Een accountant is daarom meestal minder betrokken bij uw bedrijf dan een boekhouder. Het controleren van uw boekhouding neemt immers minder tijd in beslag dan het beheer ervan.

De betrokkenheid van de boekhouder heeft voor een groot deel te maken met hoeveel u van uw administratie zelf doet en hoeveel u uitbesteedt aan het administratiekantoor. Doordat boekhouders dicht bij de administratie zitten en in de meeste gevallen uw bedrijfsadministratie tot hun beheer hebben, zijn ze vaak nauw betrokken bij uw bedrijf en heeft u bij overleg meestal niet veel woorden nodig om een bericht over te brengen.

Ons streven is om binnen 24 uur een (inhoudelijke) reactie te geven op uw vraag.

MKB-010

Wij hechten veel waarde aan het snel bijwerken / verwerken van uw administratie. Het  doel hiervan is dat u als ondernemer beslissingen kunt nemen en kunt sturen op actuele cijfers. Desgewenst maken wij rapportages op maat, zodat er in de rapportages juist DIE gegevens staan die voor u en uw bedrijf van belang zijn.

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom u afscheid zou willen nemen van uw huidige boekhouder of acccountant. Soms is het overduidelijk dat uw accountant niet langer aansluit bij uw behoeften. Of dat deze fouten maakt in uw administratie of aangiftes. Maar wat als u twijfelt? Het is dan een goed idee om uw huidige boekhouder of accountant te evalueren. Onderstaande vragen kunnen u helpen:

  • Wordt uw administratie dusdanig snel verwerkt dat u ten alle tijden inzicht heeft in de actuele financiele situatie van uw bedrijf?
  • Geeft uw boekhouder tussentijds pro actief advies op basis van behaalde cijfers?
  • Valt er wel eens een onverwachte factuur op de mat nadat u advies heeft gekregen van uw accountant.

Wij werken met een zogenoemde overstap-service. Zodra u bij uw huidige boekhouder heeft opgezegd, wordt de overgang in gang gezet en halen wij alle informatie die wij nodig hebben op bij uw huidige  oude boekhouder. U hoeft zo min mogelijk te doen, zodat u gewoon door kunt gaan met ondernemen!  Samen zorgen wij  ervoor uw oude boekhouding goed (digitaal) opgeslagen wordt, zodat u daar altijd toegang toe hebt.