De verschillen tussen een boekhouder en een accountant

De termen boekhouder en accountant worden nog weleens door elkaar gehaald. Het komt regelmatig voor dat iemand over een accountant praat, terwijl dit eigenlijk zijn boekhouder is. Of andersom. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? En maakt het voor u als ondernemer uit of u een boekhouder of accountant in de arm neemt.

Verschil in titel: accountant en boekhouder

Een groot verschil is dat niet iedereen zich accountant mag noemen, dit is namelijk een bij wet beschermde titel. Deze titel krijgt iemand wanneer diegene een opleiding tot accountant heeft afgerond. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen AA en RA. AA staat voor Accountant-Administratieconsulent, iemand krijgt deze titel wanneer de opleiding HBO Accountancy is voltooid met een aansluitende praktijkopleiding. RA staat voor Registeraccountant, deze titel krijgt een persoon wanneer diegene een universitaire opleiding richting accountancy heeft afgerond. Wanneer iemand zich een accountant noemt, kunt u er dus vanuit gaan dat diegene een accountancydiploma op zak heeft. Het is dan ook strafbaar als een boekhouder zichzelf bestempelt als accountant.

Certificaten en kwalificaties

De titel boekhouder is daarentegen niet beschermd. Wel is het zo dat de boekhouder bepaalde verantwoordelijkheden heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Een goede boekhouder dient dus ook minstens te beschikkende over een relevante opleiding, bijvoorbeeld HBO SPD of bedrijfseconomie. De titel geeft dus niet aan dat de ene adviseur beter is dan de andere, maar bij een accountant is het duidelijk dat hier een specifieke opleiding tot accountant aan vooraf is gegaan.

Accountant of goede boekhouder? In beide gevallen moeten ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving omtrent uw fiscale en administratieve zaken.

Verschil in werkzaamheden

In de praktijk is er nauwelijks verschil tussen een AA-accountant en een boekhouder. Beiden verzorgen ze uw administratieve en fiscale zaken en adviseren ze u bij uiteenlopende zaken rondom uw onderneming of privésituatie. Zij zijn de adviseur voor het MKB. Een registeraccountant is er in beginsel meer voor de controle van grotere ondernemingen.

Accountantsverklaring

Het grote verschil tussen een accountant en een boekhouder zit hem in het afgeven van een zogenaamde accountantsverklaring. Dit is een verklaring over de getrouwheid van een financieel stuk als een jaarrekening of subsidie-afrekening. Wettelijk gezien zijn alleen bedrijven uit het midden- en grootbedrijf (onder voorwaarden) verplicht jaarlijks hun jaarrekening te laten controleren en van een accountantsverklaring te voorzien. Het kleinbedrijf dus niet. Het overgrote deel van de MKB-bedrijven heeft dus geen accountantsverklaring nodig, wat betekent dat het in arm nemen van een goed administratiekantoor ook voor deze bedrijven een meer dan serieus alternatief is.

Wanneer heeft een bedrijf een accountant nodig?

Indien een bedrijf 2 boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 onderstaande eisen, is een bedrijf controleplichtig.

  • meer dan 50 medewerkers
  • een netto-omzet hoger dan 12 miljoen euro of
  • een balanstotaal groter dan 6 miljoen euro

Dit betekent dat de jaarrekening van het bedrijf moet worden gecontroleerd door een openbaar accountant.

Controleplichtige bedrijven kunnen er altijd voor kiezen om de gehele administratie inclusief het samenstellen van de jaarrekening uit te besteden aan een boekhouder en slechts de controle van de juistheid van de jaarrekening uit te besteden aan een accountant.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?