Welke Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) past bij jou?

Uit de Zelfstandigen Enquête 2021 van het CBS blijkt dat 40% van de ondernemers niets geregeld heeft voor eventuele arbeidsongeschiktheid. 20% van de zzp’ers geeft daarnaast aan niet langer dan 3 maanden zonder inkomen rond te kunnen komen. Daarom hebben de regering en werkgevers- en werknemersorganisaties in het nieuwe pensioenakkoord bepaald dat ondernemers zich waarschijnlijk vanaf 2027 verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hoe deze verplichting er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

4 soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Als zelfstandige kan je momenteel uit de volgende 4 varianten van de AOV verzekering kiezen:

  1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering via reguliere verzekeraar of bank
  2. Schenkkring, bijvoorbeeld Broodfonds
  3. Crowdsurance
  4. Vrijwillige AOV verzekering via UWV

Verschillen tussen deze soorten AOV’s

Elke AOV-variant kent haar eigen voor- en nadelen. Zo is het bijvoorbeeld bij een reguliere verzekeraar of bank lastig om een AOV verzekering af te sluiten wanneer je al een ziekteverleden heb, terwijl dit bij een schenkkring, Crowdsurance of via het UWV in de regel geen probleem is. Een AOV via verzekeraar, bank of UWV is een officiële verzekering waarvoor maandelijks premie wordt betaald. AOV via een Schenkkring of Crowdsurance heeft een informeel karakter en moet meer gezien worden als een overeenkomst/verplichting tussen ondernemers onderling. Het is geen officiële verzekering.

Door de opkomst van de Schenkkring en de Crowdsurance is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering toegankelijk geworden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperkt inkomen, ziekteverleden of een risicovol beroep.

Over een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat nog wel een wat misverstanden. Meer hierover kunt u lezen in onze blog “5 misverstanden over AOV”.

mkb 010 leo

Vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met MKB-010 om te zien of ik iets voor je kan betekenen.

Contact06-53458105 010 – 52 91 245

Leo van den Ban – Administratiekantoor MKB 010