Bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers

Het is belangrijk om je in te dekken tegen risico’s waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Je kunt je dan ook voor van alles verzekeren. Dit geldt voor zowel jouzelf als je bedrijf. Dit zijn de belangrijkste bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers.

Verzekeringen voor je bedrijf

Maak een goede inschatting van welke risico’s je loopt en welke bedrijfsverzekeringen echt nodig zijn. Vaak bieden banken, verzekeringsmaatschappijen en brancheorganisaties ‘ondernemerspakketten’ aan waarin de meest voorkomende zakelijke verzekeringen zijn opgenomen. Vergelijk de premies en dekking goed en win eventueel advies in bij een onafhankelijke adviseur.

1. Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht bij anderen. De aansprakelijkheid van je bedrijf valt niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering.

2. Cyberverzekering

Cybercrime komt in alle sectoren voor. Ook eenmanszaken en zzp’ers kunnen er de dupe van worden. Een gehackte website of andere vormen van cyberaanvallen nemen toe. Bij veel verzekeringsmaatschappijen kun je daarom een cyberverzekering afsluiten. Mocht je dan slachtoffer worden van een cyberaanval, dan helpt de verzekeringsmaatschappij je bijvoorbeeld met het herstellen van databases en websites, het informeren van belanghebbenden en het beperken van de schade. Een cyberverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheids- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3. Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Bepaalde beroepsgroepen zoals adviseurs, architecten en accountants kunnen door verkeerd advies vermogensschade veroorzaken. Denk aan een gebouw dat instort door een berekeningsfout van een architect of een accountant die een fout maakt waardoor de belastingaangifte niet klopt.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door beroepsfouten. De hoogte van de premie is afhankelijk van je beroep en de grootte van je bedrijf. Voor de acceptatie van deze verzekering eist men vaak dat je goede algemene voorwaarden hebt opgesteld. Ook kan een branchevereniging eisen dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

4. Rechtsbijstandsverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt professionele juridische ondersteuning, zoals de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten en advocaatkosten. Vaak hebben de conflicten te maken met niet betaalde rekeningen. Let dus goed op dat er ook incassobijstand in je rechtsbijstandsverzekering is opgenomen.

5. Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Je bedrijfspand verzekeren doe je via een opstalverzekering. Je inventaris verzeker je via een inventarisverzekering, ook wel zakelijke inboedelverzekering genoemd. Je zakelijke inboedelverzekering biedt dekking aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica. Je handelsvoorraad verzeker je met een goederenverzekering. Werk je vanuit huis? Dan is een particuliere inboedelverzekering meestal voldoende.

6. Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat je bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. Je omzet ligt dan stil, maar je personeelskosten en huur lopen wel gewoon door. De vergoeding van de bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en eventueel gederfde winst zodat je jouw bedrijf kunt voortzetten.

7. Compagnonsverzekering

Als je samenwerkt in een VOF of in een andere rechtsvorm, dan vorm je samen een team. Je versterkt elkaar en werkt samen aan opdrachten. Als je compagnon overlijdt dan kunnen erfgenamen een deel van het bedrijf opeisen. De compagnonsverzekering keert dan een geldbedrag uit, zodat het bedrijf voortgezet kan worden.

Verzekeringen voor jezelf

1. Ziektekostenverzekering

De enige verzekering die je verplicht af moet sluiten is een ziektekostenverzekering. Of je nu een bedrijf hebt, zzp’er bent of in loondienst werkt. Naast je premie, betaal je achteraf ook een inkomensafhankelijke bijdrage via de aangifte inkomstenbelasting. Deze bijdrage komt bovenop de premie die je aan je zorgverzekeraar betaalt. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de bijdrage.

2. Arbeidsongeschiktheids­verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor een inkomen als je door ziekte niet kunt werken. De premies zijn afhankelijk van je leeftijd en de branche waarin je werkt. Maar ook de wachttijd voordat je de verzekering laat ingaan is van invloed op de hoogte van je premie. De premies van de AOV zijn aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting.

Start je vanuit een uitkeringssituatie of loondienst een eigen bedrijf? Dan is er een optie om u vrijwillig bij het UWV te verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voordeel is dat er geen medische keuring nodig is voor acceptatie bij het UWV. Je moet dit wel regelen binnen 13 weken na het einde van je dienstverband of uitkering.

In het nieuwe pensioenakkoord is bepaald dat zzp’ers zich vanaf 1 januari 2027 verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze plannen zijn echter nog volop in ontwikkeling.

3. Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer je overlijdt kunnen de financiële gevolgen groot zijn voor degenen die achterblijven. Als je in loondienst werkt krijgen je partner en kinderen bij overlijden een nabestaandenpensioen. Als ondernemer heb je geen recht op deze regeling. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en kinderen voor een bepaalde periode een uitkering krijgen.

4. Pensioen

Iedereen in Nederland heeft recht op AOW vanaf een bepaalde leeftijd. Als je als ondernemer verder niets regelt, krijg je alleen AOW. Wil je als ondernemer pensioen opbouwen? Dan moet je dit zelf regelen.

Start je vanuit loondienst of een uitkeringssituatie, informeer dan bij je pensioenverzekeraar over de mogelijkheden van voortzetting.

Vragen of behoefte aan advies?

Sta je op het punt je eigen onderneming te starten en zit je met vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met Leo via Contact – MKB-010 of 06-53458105.

mkb 010 leo

Leo van den Ban – Administratiekantoor MKB 010

In dit artikel heb ik je tips gegeven voor je bedrijfsverzekeringen, maar bij ondernemen komt nog meer kijken. Administratie, belasting, personeel. Ook daar adviseren we je graag over. Neem gerust contact met ons op. Je mag natuurlijk ook bellen naar: 010 – 52 91 245