Minimaal salaris DGA 2023

Het DGA-salaris voor 2023 bedraagt minimaal € 51.000. In 2022 was dit € 48.000. Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA-salaris vastgesteld.

Aandachtspunten DGA-loon 2023

Hieronder tref je nog een aantal aandachtspunten aan voor het DGA-salaris 2023:

 1. DGA-loon geldt voor de DGA en zijn of haar fiscaal partner.
 2. Je moet DGA zijn, dus minimaal 5% van de aandelen in de BV in jouw bezit hebben.
 3. Een lager DGA-salaris kan in overleg met de Belastingdienst worden vastgesteld, bijvoorbeeld als de BV het niet kan betalen. De rechter is van mening dat bij structurele verliessituaties een lager salaris mogelijk moet zijn.
 4. Als de DGA niet voor de BV werkt, hoeft er geen salaris te worden betaald.
 5. Het DGA-salaris moet altijd hoger zijn dan het salaris van de meest verdienende werknemer van de BV.
 6. Pas op dat er geen rekening-courantvordering van de BV op de DGA ontstaat door een te laag salaris. Een curator zal bij een faillissement deze vordering gaan innen. Leg een rekening-courantvordering altijd schriftelijk vast.
 7. Het salaris kan lager zijn doordat er ook een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld (en bijtelling van toepassing is).
 8. Een incidenteel kalenderjaar met verlies is geen rechtvaardiging voor een lager DGA-salaris.
 9. De Belastingdienst kan achteraf stellen dat het salaris van de DGA hoger moet zijn
 10. De DGA mag niet minder verdienen dan 75% van het bedrag dat gebruikelijk is voor een vergelijkbaar dienstverband.
 11. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerend goed- of beleggings-BV), mag van salaris worden afgezien.
 12. Sinds enkele jaren zijn er diverse uitspraken over het toepassen van de zogenaamde afroommethode, met name voor medici, advocaten en notarissen kan dit ervoor zorgen dat het salaris lager kan worden vastgesteld.

Vragen over het DGA-salaris?

Heb je specifieke vragen over welk DGA-salaris je moet toepassen? Neem dan vrijblijvend contact op met Leo via Contact – MKB-010 of 06-53458105.

mkb 010 leo

Leo van den Ban – Administratiekantoor MKB-010

Leo heeft ruim 15 jaar boekhoudkundige ervaring. Zijn passie is het ondersteunen en adviseren van ondernemers op dit  vlak. Van starters tot ondernemers die toe zijn aan een volgende stap. Hij ontwikkelde zelfs een financiële rapportage speciaal voor MKB’ers. Wil jij hulp bij facturatie, belastingaangifte of het opstellen van de jaarrekening? Neem dan gerust contact met ons op. Je mag natuurlijk ook bellen naar: 010 – 52 91 245.