Alle aftrekposten voor zzp’ers in 2023 op een rijtje

Omdat je als ZZP-er  natuurlijk niet te veel belasting wilt betalen is het belangrijk om te weten van welke aftrekposten jij als ZZP-er gebruik kunt maken.  Om die reden heeft Leo van den Ban van MKB-010 alle aftrekposten die jij als zelfstandig ondernemer (naast jouw privé aftrekposten)  in deze blog voor je op een rijtje gezet.

Onderstaande aftrekposten worden verrekend tijdens de aangifte Inkomstenbelasting. Vraag je ZZP Boekhouder

1: Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandige ondernemer heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 € 5.030. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar € 900 in 2027. Je moet dan wel aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen.
De aftrek in 2020 bedroeg nog € 7.030, in 2021 € 6.670 en in 2022 € 6.310.

Goed om te weten: vergeet niet dat je het bedrag alleen van de winst af mag trekken. Als het bedrag dat je maximaal af mag trekken hoger is dan de winst uit de onderneming, dan kun je de niet-gebruikte zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar. De winst moet in dit geval wel hoger zijn dan de maximale zelfstandigenaftrek.

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag je nog maar 50% van de zelfstandigenaftrek gebruiken.

2: Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met een startersaftrek. Starters mogen tijdens de eerste vijf jaar van het bestaan van de onderneming maximaal drie keer gebruikmaken van de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123 (zowel in 2023, 2022, 2021 als 2020). Je komt hiervoor in aanmerking als je:

  1. recht hebt op zelfstandigenaftrek;
  2. de zelfstandigenaftrek in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer hebt gebruikt;
  3. in de afgelopen vijf jaar minimaal een jaar géén ondernemer voor de inkomstenbelasting was;
  4. in het kalenderjaar of in één van de vijf voorafgaande jaren geen sprake was van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Goed om te weten: wanneer de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek samen hoger zijn dan je winst, dan mag je dit verrekenen met andere inkomsten uit winst en woning. Mocht je geen andere inkomsten hebben, dan mag je dit verrekenen in een ander belastingjaar.

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag je nog maar 50% van de startersaftrek gebruiken.

3: Meewerkaftrek

Werkt je fiscale partner 525 uur of meer in jouw bedrijf, zonder hier een vergoeding voor te krijgen (of minder dan € 5.000)? Dan kun je gebruikmaken van de meewerkaftrek. Je moet wel voldoen aan het urencriterium en ondernemer zijn. De meegewerkte uren moeten daarnaast aantoonbaar zijn, dus deze moeten door je worden geregistreerd.

Aantal meegewerkte urenAftrek
minder dan 525geen aftrek
525 – 8751,25% van de winst
875 – 1.2252% van de winst
1.225 – 1.7503% van de winst
1.750 of meer4% van de winst

4: Zakelijke kosten

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar, omdat ze jouw winst verlagen. De btw mag je niet aftrekken: deze kun je aftrekken bij de omzetbelasting. Je bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten je voor de onderneming maakt en hoeveel. Je kan hierbij denken aan: inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), zakelijke telefoongesprekken, zakelijke reiskosten (zowel auto als OV), huur van bedrijfsruimte, inrichting van een kantoor of werkplaats, onderhoudskosten, zakelijke rekening, verzekeringen, vakliteratuur, seminars, congressen, briefpapier en werkkleding.

Zakelijke kosten kan je aftrekken van jouw opbrengsten. Mocht je vergoedingen hebben ontvangen voor deze kosten, dan moet je deze bij de opbrengsten tellen. Wanneer kosten zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter hebben (gemengde kosten) is alleen het zakelijke deel aftrekbaar.

Goed om te weten: in principe mag je zakelijke uitgaven lager dan € 450 exclusief btw in één keer aftrekken. Duurdere zaken moet je spreiden over meerdere jaren. Je houdt in deze gevallen rekening met de jaarlijkse afschrijving. De kosten die gemaakt zijn bij de oprichting van je bedrijf kun je ook aftrekken. Het is dus slim om de facturen van bijvoorbeeld marktonderzoek of een laptop te bewaren.

5: Jaar- en reserveringsruimte

Een deel van jouw inkomen mag je fiscaal vriendelijk opzij zetten voor je pensioen. Dat deel heet (fiscale) jaarruimte. Je benut jouw jaarruimte door geld te storten op een lijfrente- of bankspaarrekening. De besteedde jaarruimte trek je af van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Hoeveel jaarruimte je in een jaar hebt, wordt bepaald door wat je het jaar ervoor hebt verdiend.

6: Investeringsaftrek

Als je in het afgelopen jaar geïnvesteerd hebt in je onderneming, dan mag je deze kosten tijdens de belastingaangiften gedeeltelijk aftrekken van je winst uit de onderneming. Hier bestaan meerdere soorten van:

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Als zelfstandig ondernemer krijg je voordeel wanneer je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie: de energie-investeringsaftrek (EIA). Naast de afschrijving mag je van deze investeringen 45,5% aftrekken in 2023. In 2021 en 2022 was dit ook 45,5% en in 2019 en 202 was dit 45%. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het bedrag aan de energie-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel bedragen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waarop je in een jaar recht hebt, trek je in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar af van de winst. Voor woonhuizen, grond en personenauto’s kan je geen KIA krijgen, met uitzondering van personenauto’s die bestemd zijn voor beroepsvervoer (e.g. taxi’s en personenauto’s voor koeriersdiensten).

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Je kan tussen de 27% en 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Je komt hiervoor in aanmerking als het bedrag aan de milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel bedraagt en het bedrijfsmiddel op de milieulijst staat.

7: Mkb-winstvrijstelling

Als zelfstandige ondernemer heb je ook recht op de MKB Winstvrijstelling. Hiervoor hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst (zowel in 2023, 2022, 2021 als 2020), maar wel na ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, meewerkaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, etc.).

Vragen over de toepassing van de aftrekposten tijdens je aangifte Inkomstenbelasting?

Twijfel je of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer, dit is nodig om gebruik te kunnen maken van de aftrekposten) of ben je op zoek naar een boekhouder die jouw IB aangifte kan verzorgen. Neem dan gerust vrijblijvend contact op met MKB-010 om te zien of wij iets voor je kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met Leo via Contact – MKB-010 of 06-53458105

mkb 010 leo

Leo van den Ban – Administratiekantoor MKB 010

Heb je naar aanleiding van dit artikel over aftrekposten vragen, of wil je overstappen van boekhouder gespecialiseerd in ZZP’ers. Neem dan gerust contact met ons op. Je mag natuurlijk ook bellen naar: 010 – 52 91 245