Wat is afschrijven en wanneer wordt dit toegepast?

Afschrijven wordt toegepast indien u een bedrijfsmiddel koopt die langer dan een jaar meegaat, en het aankoopbedrag hoger is dan €450,- excl. BTW. De aanschaf van bijvoorbeeld een auto, laptop, telefoon, gereedschap, machine , kantoorpand wordt dan boekhoudkundig niet in één keer ten laste van uw winst gebracht, maar de gemaakte kosten worden evenredig verdeeld over de levensduur van uw aankoop/investering.

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag u niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet het bedrijfsmiddel geactiveerd worden, om vervolgens jaarlijks een deel van de aanschafprijs af te schrijven. Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. De afschrijving van uw bedrijfsmiddel zorgt ervoor dat de kosten gelijkmatig verspreid worden over de jaren waarin je afschrijft. Hierdoor ontstaan er geen pieken en dalen in de winst , wat een representatiever beeld geeft in de resultaten van uw bedrijf.

Koopt u een bedrijfsmiddel met een aanschafprijs lager dan €450 excl. BTW dan moet het aankoopbedrag wel in één keer af als kosten worden geboekt in uw administratie.

Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde hoger dan € 450,– worden als activa (bezit) geboekt op de balans. Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde lager dan € 450,– excl. BTW niet, deze worden direct “in de kosten” geboekt en vindt u terug in de winst- en verliesrekening.

In hoeveel jaar afschrijven?

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20 procent per jaar. U schrijft die kosten dus in minimaal 5 jaar af. Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10 procent per jaar. Bedrijfspanden worden in de regel binnen 20-50 jaar afgeschreven.

Sinds 1 januari 2007 hoeft er bij het afschrijven geen rekening meer te worden gehouden met een eventuele restwaarde.

Hoe zit het met de BTW?

De BTW vraagt u wel direct terug en mag worden meegenomen in het kwartaal dat u het bedrijfsmiddel heeft aangeschaft.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?