Het UBO-register schrijf je voor 27 maart 2022 in!

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.

UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. U kunt hierbij denken aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een VOF, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een Stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s.

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen (BV) en naamloze vennootschappen (NV)
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma (VOF) en commanditaire vennootschappen (CV)
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Als eenmanszaak hoeft u zich niet in te schrijven in het UBO-register.

Waarom is er een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is bijdragen aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het register is een voortvloeisel uit EU-regelgeving.

Door vast te leggen en openbaar te maken wie er zeggenschap hebben binnen een organisatie worden financiële transacties transparanter. Een web van bedrijven opzetten om daarmee financieel-economische criminaliteit te verhullen wordt daardoor lastiger. Dit draagt niet alleen bij aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, maar ook corruptie, belastingontduiking en fraude zullen eerder aan het licht komen.

Het register is dus nuttig voor de overheid. Maar ook voor de burger heeft het register toegevoegde waarde. Het zorgt ervoor dat u beter zicht hebt op met wie u uiteindelijk zakendoet.

Inschrijven

Het inschrijven van de UBO van uw organisatie doet u via de website van de Kamer van Koophandel.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?