Wat zijn de factuurvereisten voor de BTW?

Wanneer u als ondernemer tegen een vergoeding diensten verricht of producten levert aan een andere ondernemer, bent u verplicht om een factuur op te maken. Deze factuur moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoet een factuur niet aan de voorwaarden, dan kan de BTW-teruggaaf geweigerd worden. Indien u structureel een onjuiste factuur uitreikt kunt u daarvoor uiteindelijk zelfs een forse boete krijgen.

Wanneer een factuur uitreiken?

De factuur moet worden uitgereikt binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin het product of de dienst is geleverd. Het is dus niet toegestaan om te wachten met factureren. Bij doorlopende prestaties, denk aan schoonmaakwerkzaamheden, abonnementen of managementovereenkomsten, moet op de factuur vermeld worden op welke periode deze betrekking hebben. Bij doorlopende prestaties mag de periode waarover gefactureerd wordt maximaal 1 jaar bedragen.

Wat moet er op een factuur staan?

 • Uw volledige naam en die van uw afnemer.
  Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer.
  Vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Het is niet voldoende als u alleen een postbusnummer vermeldt.
 • Uw BTW-identificatienummer.
  Dit is het nummer met ‘NL’ ervoor. Vermeld bij fiscale eenheden het BTW-identificatienummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
  Als u bij de KVK bent ingeschreven: uw KVK-nummer
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt.
 • Een factuurnummer.
  Gebruik opeenvolgende nummers voor uw facturen, met 1 of meer reeksen. Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen.
 • Als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel
  Bijvoorbeeld 100 kilo suiker of 25 spijkerbroeken.
 • Als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan
  Bijvoorbeeld 1 massage van 1 uur of het ophogen van een tuin van 50 m2 met 30 cm grond.
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Het bedrag dat u vraagt, exclusief btw.
  Levert u goederen of diensten met verschillende BTW-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit van toepassing is.
 • Het BTW-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst
 • Het BTW-bedrag

Klanten van MKB-010 kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van onze gratis factureringsmodule, zodat facturen altijd aan de factuurvereisten voldoen!

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?