10 handige tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Het is weer zo ver! Het is weer 1 maart geweest, dus tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Hieronder geven wij u 10 tips om de aangifte inkomstenbelasting wat makkelijker te maken en waarmee u mogelijk ook nog geld kunt besparen! Doe er uw voordeel mee.

1. Samen met uw fiscaal partner aangifte doen

Heeft u een fiscaal partner? Dan kunt u ervoor kiezen om samen aangifte te doen. Dit is uiteraard niet verplicht, maar het kan wel heel handig zijn. U doet dan in één keer de aangifte voor u beiden en op deze manier kunt u gebruik maken van het zogenaamde verdeelscherm van de Belastingdienst. Dit houdt in dat u kunt schuiven met bepaalde onderdelen zoals een hypotheek, kortingen en/of banktegoeden. Het aangifteprogramma rekent alles door en bekijkt bij wie bepaalde onderdelen het beste kunnen worden ondergebracht om zo de minste belasting te betalen.

2. Maak gebruik van aftrekposten

Zelfstandigenaftrek
Als u aan het urencriterium voldoet en u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kunt u gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Jarenlang kon een ondernemer middels de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280 aftrekken van hun belastbare winst. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek echter stapsgewijs afgebouwd, tot aan een bedrag va € 3.240 in 2032. De hoogte van de zelfstandigenaftrek voor 2021 bedraagt € 6.670.

Startersaftrek
Als startende ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. Dit valt onder de ondernemersaftrek. U betaalt dan minder belasting. De startersaftrek voor 2021 bedraagt € 2.123.

Wat zijn de voorwaarden voor de startersaftrek?

U krijgt de startersaftrek als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
  • U was de afgelopen 5 jaar maximaal 4 jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U heeft in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer de zelfstandigenaftrek gebruikt.
  • Er was in het afgelopen kalenderjaar of in 1 van de 5 voorgaande jaren geen geruisloze terugkeer uit een bv.
    Start u een eigen onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan heeft u mogelijk recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. U moet dan ten minste 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteden.

MKB-winstvrijstelling
De winst die u overhoudt na aftrek van de ondernemersaftrek mag u gebruiken voor de MKB-winstvrijstelling. Deze regeling is een vrijstelling van 14% van uw winst waarmee u de fiscale winst verlaagt (of fiscale verlies bij het draaien van verlies). Het voordeel van deze regeling is dat alle ondernemers hier gebruik van kunnen maken en u niet aan de voorwaarden van het urencriterium hoeft te voldoen.

3. Houdt rekening met de Zvw

In loondienst wordt automatisch de bijdrage voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden. Als ondernemer krijgt u hiervoor een aparte aanslag. In 2021 betaalt u 5,45% over de belastbare winst met een maximum van € 59.267. Het bedrag kan dus oplopen tot ruim € 3.000. Hou hier rekening mee, door vooraf geld opzij te zetten.

4. Investeringen aftrekken

Het levert u mogelijk een belastingvoordeel op als u het afgelopen jaar meer dan € 450 euro hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. We kennen drie soorten:

Kleinschaligheidsinvestering (KIA)
Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet u het afgelopen jaar een bedrag tussen de € 2.401 en € 328.721 hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor uw bedrijf. U kunt maximaal 28% van het investeringsbedrag aftrekken. Voorwaarde is wel dat per bedrijfsmiddel minimaal € 450 (ex btw) is geïnvesteerd.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
U kunt 45,5% aftrekken als u voor meer dan € 2.500 aan energiebesparende middelen hebt geïnvesteerd. Het totale maximale investeringsbedrag bedraagt € 126.000.000.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Afhankelijk van de categorie mag u tussen de 13,5% en 36% aftrekken als u in één jaar meer dan € 2.500 aan milieu-investeringen hebt gedaan.
Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

5. Privé uitgaven met een zakelijk karakter

Het komt regelmatig voor dat u privé uitgaven hebt gedaan die voor een deel ook zakelijk zijn. Zeker als je het afgelopen jaar meer hebt thuisgewerkt, kunnen kosten voor bijvoorbeeld uw internet en mobiele telefoon een meer zakelijke kostenpost zijn geworden. Het zakelijke deel van deze kosten kunt u opvoeren in uw belastingaangifte.

6. Middeling van inkomen

Is uw inkomen de afgelopen jaren sterk wisselend geweest? Dan is het interessant om te onderzoeken of middeling financieel aantrekkelijk voor u zou kunnen zijn. Middeling houdt in dat uw inkomen van maximaal 3 jaar gelijkmatig over deze jaren wordt verdeeld. In sommige gevallen kan middeling ervoor zorgen dat u minder belasting betaalt.

7. Pensioenvoorziening en AOV

Premies voor een pensioenvoorziening en AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers, zijn in bijna alle gevallen (deels) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Let op: inleg voor het Broodfonds is niet financieel aftrekbaar omdat dit een particulier initiatief betreft.

8. Coronaregelingen

Veel ondernemers hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van verschillende coronaregelingen zoals de TOZO, TVL of de TOGS. Als u hier gebruik van hebt gemaakt, moet u deze niet vergeten mee te nemen in je aangifte inkomstenbelasting. Voor de TOGS en TVL onder ‘vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘buitengewone baten en lasten’ zodat u hierover geen belasting hoeft te betalen. De TOZO is vooraf ingevuld en telt mee voor uw inkomen. Check goed het bedrag zodat ook de te betalen belasting klopt.

9. Maak gebruik van de uitstelregeling

Normaal gesproken moet de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei bij de Belastingdienst zijn ingediend. Gaat u dit niet redden, zorg er dan voor dat u op tijd uitstel aanvraagt. Doe dit niet te veel jaren achter elkaar, want dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aanvraag niet goedkeurt. Als u een boekhouder of accountant hebt, geldt dit risico niet. Zij kunnen gebruik maken van een specifieke uitstelregeling. Dit moet wel actief worden aangevraagd, dus check dit altijd bij uw contactpersoon of dit is geregeld.

10. Vraag om hulp!

Mocht u er zelf niet uitkomen, vraag dan tijdig om hulp! Bij MKB-010 is de aangifte inkomstenbelasting standaard in onze dienstverlening inbegrepen.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?