Minimaal salaris DGA 2022

Het DGA-salaris voor 2022 bedraagt minimaal € 48.000. Het DGA salaris voor 2021 bedroeg 47.000. Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA-salaris vastgesteld.

Aandachtspunten DGA-loon 2022

Hieronder treft u nog een aantal aandachtspunten aan voor het DGA-salaris 2022:

 1. DGA-loon geldt voor de DGA en zijn of haar fiscaal partner.
 2. U moet DGA zijn, dus minimaal 5% van de aandelen in de BV in uw bezit hebben.
 3. Een lager DGA-salaris kan in overleg met de Belastingdienst worden vastgesteld, bijvoorbeeld als de BV het niet kan betalen. De rechter is van mening dat bij structurele verliessituaties een lager salaris mogelijk moet zijn.
 4. Als de DGA niet voor de BV werkt, hoeft er geen salaris te worden betaald.
 5. Het DGA-salaris moet altijd hoger zijn dan de meest verdienende werknemer van de BV.
 6. Pas op dat er geen rekening-courantvordering van de BV op de DGA ontstaat door een te laag salaris. Een curator zal bij een faillissement deze vordering gaan innen. Leg een rekening-courantvordering altijd schriftelijk vast.
 7. Het salaris kan lager zijn doordat er ook een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld (en bijtelling van toepassing is).
 8. Een incidenteel kalenderjaar met verlies is geen rechtvaardiging voor een lager DGA-salaris.
 9. De Belastingdienst kan achteraf stellen dat het salaris van de DGA hoger moet zijn, overleg dit eens met een fiscaal jurist.
 10. De DGA mag niet minder verdienen dan 75% van het bedrag dat gebruikelijk is voor een vergelijkbaar dienstverband.
 11. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerend goed- of beleggings-BV), mag van salaris worden afgezien.
 12. Sinds enkele jaren zijn er diverse uitspraken over het toepassen van de zogenaamde afroommethode, met name voor medici, advocaten en notarissen kan dit ervoor zorgen dat het salaris lager kan worden vastgesteld.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?