Wanneer wordt u gezien als zelfstandige ondernemer door de belastingsdienst?

Bent u ondernemer, dan betekent dat niet automatisch dat u ook wordt gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. Vooral starters maken vaak de fout door te denken dat als zij BTW afdragen, zij ook direct ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft, mag zichzelf ondernemer noemen. Maar dit geldt niet altijd voor de inkomstenbelasting. Het feit dat u winst maakt, wil nog niet zeggen dat de Belastingdienst u ook daadwerkelijk ziet als ondernemer. Zodra u personeel in dienst neemt, is dat wel het geval. Maar bij zzp’ers is dit niet het geval.

Daarom hanteert de Belastingdienst voor zzp’ers verschillende eisen om te bepalen of iemand wel of geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Alleen als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer kunt u bij het invullen van uw inkomstenbelasting gebruikmaken van de verschillende aftrekposten en fiscale regelingen.

Wanneer bent u ondernemer voor de belastingsdienst?

U hebt voldoende winst uit eigen onderneming
De Belastingdienst maakt voor de inkomstenbelasting onderscheid tussen 3 bronnen van inkomen: winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden. Om als ondernemer in aanmerking te komen, moet u met uw onderneming winst maken.

Zelfstandigen die een zeer kleine winst maken of structureel verlies lijden worden niet gezien als ondernemer, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u in de toekomst wel winst gaat maken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u net bent gestart met uw bedrijf en vooral nog veel investeringen hebt gedaan.

U werkt zelfstandig
De Belastingdienst vindt het belangrijk dat u het werk dat u doet zelfstandig uitvoert. Als anderen bijvoorbeeld bepalen hoe u uw werk moet doen, dan wordt u niet gezien als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld: als uw opdrachtgever bepaalt dat u werk gaat doen dat in hetzelfde bedrijf ook in loondienst gebeurt, is de kans groot dat u niet gezien wordt als ondernemer.

U besteedt per jaar 1225 uur of meer aan je bedrijf
Goed om te weten is dat veel aftrekposten zijn gekoppeld aan het harde urencriterium van minimaal 1225 per jaar. Dit zijn dan niet alleen uw declarabele uren, maar ook de uren voor administratie, acquisitie, training en alles wat erbij uw bedrijf komt kijken.

Wanneer u weinig tijd in uw eigen onderneming steekt, is dat vaak een teken voor de Belastingdienst dat u geen ‘echte’ ondernemer bent. Ook als u wel veel tijd besteedt aan uw bedrijf, maar daarmee vrijwel geen winst maakt is er meestal geen sprake van een onderneming.

U steekt kapitaal in uw onderneming
Voor de Belastingdienst is het ook een eis dat u kapitaal (geld) in uw bedrijf steekt als u in aanmerking wilt komen als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voor zzp’ers is dat criterium wel wat soepeler, omdat u als zelfstandige vaak geen groot kapitaal nodig hebt voor uw onderneming.

Maar als u materialen of gereedschap wilt aanschaffen, is dat ook een risicodragend kapitaal. Net zoals een laptop bijvoorbeeld. Het feit dat u risicodragend kapitaal in uw bedrijf steekt, wijst er volgens de Belastingdienst op dat u ondernemer bent.

U werkt voor meerdere opdrachtgevers
Voor de Belastingdienst maakt het uit of u één of meerdere opdrachtgevers hebt om in aanmerking te komen als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Meerdere opdrachtgevers verminderen namelijk het risico dat u volledig afhankelijk bent van slechts één opdrachtgever. Als deze ene opdrachtgever ook nog eens uw ex-werkgever is, dan zal de Belastingdienst snel tot de conclusie komen dat er sprake is van een verkapt dienstverband.

In bepaalde beroepen wordt langdurig werken voor één opdrachtgever overigens niet gezien als een probleem. Een voorbeeld hiervan zijn interim-managers, deze klussen lopen vaak voor langere tijd. Maar als u als interim-manager via één bemiddelaar werkt (en factureert) dan wordt dat weer niet als onafhankelijk gezien en dus niet als teken van zelfstandig ondernemerschap.

Overigens is dit afhankelijk van het eindoordeel van de inspecteur en dat kan nog wel eens wisselen, dus het is lastig om hier goed advies over te geven.

U loopt ondernemersrisico
Als ondernemer loopt u meer risico dan mensen in loondienst. Bijvoorbeeld: uw dienst of product is afhankelijk van vraag en aanbod (waardoor u niet altijd 100% zeker bent van inkomsten), er is een mogelijkheid dat klanten niet betalen en de kans bestaat dat het door u geïnvesteerde geld in uw bedrijf verloren gaat, als uw onderneming failliet gaat. Dit ondernemersrisico telt zwaar mee in de beoordeling van de Belastingdienst.

U bent aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf
De Belastingdienst let naast het ondernemersrisico ook op de aansprakelijkheid. Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de inkomstenbelasting moet u aansprakelijk zijn voor hetgeen u levert of de diensten die u verricht met uw bedrijf. Ook moet u aansprakelijk zijn voor de schulden van je bedrijf.

U presenteert uzelf als ondernemer
Of u ondernemer bent, hangt voor een deel ook af van uw eigen presentatie. Hoe stelt u uzelf op als ondernemer? Denk hierbij aan een website, reclame, visitekaartjes etc. Met dit soort middelen geeft u aan dat u, u actief opstelt bij het zoeken naar opdrachtgevers en niet afhankelijk wilt zijn van die ene opdrachtgever of bemiddelaar.

U voldoet aan het totaalplaatje van ondernemerschap
Uiteindelijk draait het bij de Belastingdienst niet om één harde eis, maar vormen meerdere factoren samen het eindoordeel. Dus het oordeel of u in aanmerking komt als ondernemer voor de inkomstenbelasting hangt met alle hierboven genoemde punten samen. Om erachter te komen of u voldoet aan het totaalplaatje kunt u de OndernemersCheck doen via de site van de Belastingdienst.

Behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek?